• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hatlestrand (2)