• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hardbakke (3)