• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hagavik (4)