• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hafslo (12)