• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Guddal (11)