• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Granvin (10)