• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Gaupne (7)