• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Garnes (5)