• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Fotlandsvåg (1)