• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Førde (42)