• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Florø (14)