• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Fardal (7)