• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Erdal (1)