• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Eivindvik (6)