• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Eikefjord (20)