• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Eidslandet (7)