• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Eidfjord (5)