• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Dale i Sunnfjord (12)