• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Byrkjelo (23)