• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Bryggja (7)