• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Bremnes (3)