• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Blaksæter (10)