• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Bjordal (11)