• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Balestrand (5)