• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Austrheim (7)