• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Alversund (4)