• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ågotnes (2)