• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon (1623)