• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon (1631)