• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Neslandsvatn (4)