• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Grovfjord (1)