• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Jerpstad (18)