• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hovin i Gauldal (6)