• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hestvika (5)