• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hasselvika (5)