• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hamarvik (1)