• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon (1992)