• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Tysværvåg (10)