• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Tjelta (12)