• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Skjoldastraumen (20)