• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Skjoldastraumen (21)