• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sandve (3)