• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hauge i Dalane (22)