• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ylvingen (1)