• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Tollå (2)