• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Lødingen (3)