• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ankenes (1)