• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Averøy (38)