• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ringebu (50)