• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Brøttum (11)